คำชี้แจงข้อกล่าวหา-การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

เว็บวินัย.com(www.วินัย.com) และเว็บวินัยไทย (winaythai .wordpress.com) คือที่ปรึกษากฎหมาย ด้านการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งให้บริการคำปรึกษาและการจัดทำร่างหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและหนังสือชี้แจงต่างๆ ดังนี้
  1. หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง/การเขียนชี้แจงข้อเท็จจริง 
  2. หนังสือชี้แจงข้อกล่าวหา/การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
  3. หนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษ/คำสั่งให้ชดใช้เงินทางละเมิด
  

ปรึกษา “การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา” ฟรี

        หลายครั้งที่ เว็บวินัยฯ พบว่าหากผู้ถูกกล่าวหาขาดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการวางรูปเรื่องการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา /การชี้แจงข้อเท็จจริง และการนำพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวนคดี มักจะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเสียโอกาสในการต่อสู้ และโต้แย้งพิสูจน์ความจริง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และเจตนากระทำที่แท้จริงของตน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง ที่อาจทำให้ผู้ถูกกล่าวหาบางท่านต้องรับโทษหนักกว่าเจตนากระทำ

        ดังนั้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือความกังวลใดๆในการชี้แจงข้อกล่าวหา การชี้แจงข้อเท็จจริง การเขียนหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และการยื่นอุทธรณ์ กรุณาโทรหาเราเพื่อรับคำปรึกษาได้  ฟรี  ทางหมายเลขโทรศัพท์ 088-584-5669 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ